Welkom

“Betrokken met verstand van zaken”

Sociale vraagstukken spelen binnen het publieke domein waarin de overheid, maatschappelijke organisaties en burgers gezamenlijk vorm en inhoud geven. In een snel veranderende samenleving worden deze vraagstukken complexer en onoverzichtelijker. Tevens worden steeds hogere eisen gesteld aan het optreden van deze organisaties. Dit geldt eveneens voor beleidsmakers zowel binnen als buiten overheidsinstellingen.

Ook uw organisatie wordt niet langer afgerekend op goed bedoelde intenties, maar op resultaat van gevoerd beleid. De veranderde vraag vanuit de omgeving vereist voortdurend nieuwe vaardigheden, vaak in combinatie met een hernieuwde aanpak. De behoefte van organisaties aan onafhankelijke denkkracht is een logisch gevolg daarvan.

WAenM speeltĀ in op deze behoefte door als onafhankelijk adviesbureau uw organisatie te ondersteunen bij het maken van wezenlijke keuzen en door een bijdrage te leveren aan het structureren van beleids-, communicatie-, en organisatieprocessen. Waenm is het bureau van Marianne Kraaijeveld dat werkt met een groot netwerk aan contacten waardoor er op alle terreinen adviseurs betrokken zijn.

Deze site geeft u een kijkje in onze keuken en geeft u een indruk van onze werkwijze en eventuele mogelijkheden die deze voor u biedt. Wilt u meer weten dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.