Expertisegebieden

Interim-management

Bij WAenM bent u aan het juiste adres voor interim management op verschillende niveaus, van beleidsadviseur of teamleider tot directeur. Er is een netwerk aan professionals die gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties en andere profit en non profit organisaties werk uit handen neemt. En dat om de organisatie op een hoger plan te tillen, problemen op te lossen of te reorganiseren. Ook het gebied van het personeelsmanagement is ons niet vreemd. Veel ervaring is er op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet werk en bijstand en de decentralisaties. Bij de decentralisatie van AWBZ/Wmo/Wlz, participatie wet en de jeugdzorg hebben wij de afgelopen periode sleutelrollen vervuld.

Met als uitgangspunt de participatie van burgers, werklozen, minderheden, jongeren, ouderen en gehandicapten op een hoger niveau te brengen en de integratie in de samenleving te verbeteren. Waarbij wij uit gaan van de eigen kracht van de burgers. Ook zijn wij specialisten op het gebied van “De Kanteling” niet alleen binnen het terrein van de Wmo maar ook voor uw gehele organisatie.

Verandermanagement

De wereld verandert steeds sneller en ook in de non profit sector komen voortdurend nieuwe inzichten en wetgeving op u af. Waterland Advies en Management is gespecialiseerd in het samen met de klant ontwikkelen van manieren om deze veranderingen vorm te geven en in te bedden in bestaande of nieuwe processen,. Hierbij worden ook uw werknemers meegenomen en getraind. Maatwerk is hier ons adagium.

Programmamanagement

Onze programmamanagers voor de decentralisatie’s, hebben passie voor de veranderingen waar u voor staat en kunnen een dienstverleningsconcept maken dat duidelijk en constructief is en waar direct mee gewerkt kan worden. Waar organisatie en burgers net als partners in het veld betrokken zijn en gezamenlijk kunnen bouwen aan een overzichtelijke en goed hanteerbare manier van samenwerken. Waar de toekomst een uitgewerkt punt op de horizon is, waar met duidelijke lijnen naartoe gewerkt kan worden. Ook de uitwerking van het programma is bij ons in goede handen.

Procesmanagement

Kennis van en inzicht in culturele en politieke veranderingsprocessen in zowel de organisatie als de omgeving van de organisatie leveren een bijdrage aan strategische beleidsvorming en geven vervolgens inhoud en vorm aan dienstverlening. Het grote gevaar is dat vaak onbedoeld een kloof ontstaat tussen beleid en praktijk. Deskundige ondersteuning op het gebied van de interne en externe processen is dan noodzakelijk. Met een frisse blik kunnen wij u helpen de losse eindjes weer goed met elkaar te verbinden en evenwicht te brengen in belangen, visies en wenselijkheid.

Advies

Wij onderscheiden ons door het geven van concrete, gerichte adviezen die direct in handelen kunnen worden omgezet. Focus hierbij ligt op de mogelijkheden voor de opdrachtgever om in positieve zin te beheersen of te beïnvloeden. De adviezen geven rechtstreeks antwoord op de vraag van de opdrachtgever en bevatten aanknopingspunten voor het voortzetten, initiëren of veranderen van processen. Een advies kan op verzoek samen met een plan van aanpak worden aangeleverd.

Onderzoek / analyse

Onderzoek en analyse zijn de basis voor een gedegen advies. Met praktijkervaring, feeling en gezond verstand zoeken wij gericht naar antwoorden op uw vragen, onze rapportages zijn duidelijk en resultaat gericht.

Training en coaching

Training in groepen, collega’s die samenwerken of mensen die beter willen communiceren, en dat niet alleen met woorden. Het gericht oefenen van samenwerking en het leren communiceren over zaken die hoegenaamd niets met werken te maken hebben maar daar wel hun vruchten afwerpen, dat is waar wij goed in zijn. In een mooie omgeving, met gerichte trainingen en  zo nodig coaching on the job.

Voor “de Kanteling ” hebben we mogelijkheden om de “keukentafelgesprekken” te trainen, onafhankelijke opstellingen te oefenen en ook gezinsgesprekken of coaching on the job.

Opruimcoach

Organiseren van huis en/of werkomgeving.  Structuur aanbrengen in ogenschijnlijke chaos van omgeving of administratie op professionele wijze, uiteraard discreet. Tijdens een consult van een uur kan bekeken worden of een paar tips voldoende zijn of dat er een rigoreuzere aanpak noodzakelijk is. Waarbij onderweg tips om de boel op orde te houden worden geboden.