Marianne Kraaijeveld

Over mij

Ik ben  Marianne Kraaijeveld, Politicoloog en opgeleid aan de Haagse vestiging van de Leidse Universiteit.  Mijn motto is “een leven lang leren” omdat het leuk is. Ik heb een positieve levenshouding.

Mensen en hun ontwikkeling. Dat is wat mij drijft en dat is wat centraal staat in mijn werk. Ik heb als manager ervaring opgedaan met veranderingen binnen organisaties en gezien dat het juist op het meenemen van de mensen vaak spaak loopt. De gewenste ontwikkeling van mensen, het meenemen van de de medewerkers in de cultuuromslag is een onderwerp waar ik mij mee bezig hou. Daarnaast heb ik ook inhoudelijke kennis op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling, sociale zaken, Wmo AWBZ enz.

In 2011 ben ik mijn eigen advies en management bureau gestart en begonnen mijn ervaringen aan te bieden als zelfstandig ondernemer. Als adviseur richt ik mij op het management van bedrijven en laat zien hoe bij veranderingen de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers kan worden begeleid en ontwikkeld. Als trainer begeleid ik medewerkers bij het doorontwikkelen in hun functie en in de organisatie. Als interim manager stimuleer ik bij verandering betrokken medewerkers in beweging te komen hun doelen te stellen en deel te worden van de veranderende organisatie. Daarnaast zorg ik dat de gestelde doelen behaald worden.

Mijn kracht

Mijn kernwaarden zijn authenticiteit, intensiteit, doelgericht, duidelijkheid, inspiratie, energie en passie voor mensen.

Mijn aanpak is erop gericht de mogelijkheden van ieder individu naar boven te halen en te benutten. Omdat ik ervan overtuigd ben dat ieder mens zelf bepaalt wat hij/zij uit het leven haalt en daar mee een inspiratiebron voor anderen kan zijn. Mijn manier is erop gericht mensen zelf te laten onderzoeken tot hoever zij willen en durven gaan.

Ik durf te benoemen waar zaken echt om draaien en ga de confrontatie niet uit de weg. Confrontatie is investeren in mensen, ontwikkeling geeft weerstand en enthousiastme, beide leveren energie. Ik daag mensen uit over hun eigen schaduw heen te stappen, naar een veranderende toekomst te kijken en daar deel van uit te maken.