Visie

“Alles wat je aandacht geeft groeit”

Mensen vormen de belangrijkste inspiratiebron. Iedereen heeft unieke talenten en kwaliteiten en het is telkens weer een uitdaging om de inspiratie van andere mensen naar boven te halen.  Het is inspirerend wanneer medewerkers zich bewust worden van hun eigen kwaliteiten en verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen ontwikkeling en rol in het bedrijf waarin zij werken. Daarnaast is het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de doorontwikkeling van vernieuwingen binnen het sociale domein ook een rol die ons goed past.

Daarbij gaan wij uit van de eigen kracht van burgers en hun omgeving, verbindingen door netwerken, mede verantwoordelijkheid door werkgevers en private partners, selectieve inzet van middelen en vertrouwen.